Financna sprava elektronicke formulare

See also: Financna sprava elektronicke formulareFinancna sprava elektronicke podanieFinancna sprava elektronicke tlacivaFinancna sprava sr elektronicke sluzby

Keywords Suggestions

Financna sprava elektronicke formulare

( Please select at least 2 keywords )

Related websites

Elektronické form

 • 253 rows · Formulár má integrované základné kontroly na povinnosť vyplnenia položiek a ich formát
 • Formuláre nie sú predvypĺňané žiadnymi údajmi
 • Každý elektronický formulár má zapracované nasledovné funkcie: načítanie údajov z XML súboru
 • uloženie údajov do XML súboru
 • vykonanie kontroly správnosti vyplnenia

Financnasprava.sk   DA: 21 PA: 50 MOZ Rank: 72

Elektronické služby

 • Ak máte záujem získať informácie o elektronických službách, ktoré Vám poskytuje Finančné riaditeľstvo SR, alebo chcete tieto služby využívať potom sa nachádzate v správnej sekcii
 • Tieto služby sú členené na verejne dostupné elektronické služby, ktoré sú prístupné ktorémukoľvek

Financnasprava.sk   DA: 21 PA: 23 MOZ Rank: 46

Daňové a colné fo

 • Služba poskytuje zoznam aktuálnych aj starších colných a daňových dokumentov, ktoré sú používané v colnom a daňovom konaní
 • Informácie o týchto dokumentoch sú prezentované z databázy ako výberové zoznamy s rôznymi informáciami
 • Požadované dokumenty je možné vyberať podľa oblasti, agendy alebo názvu dokumentu.

Financnasprava.sk   DA: 21 PA: 50 MOZ Rank: 74

Elektronická podání pro Finanční správu

 • Elektronické formuláře
 • Vyplnění elektronických formulářů, jejich uložení a odeslání aplikací Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) nebo prostřednictvím Daňové informační schránky (DIS+)

Adisspr.mfcr.cz   DA: 15 PA: 40 MOZ Rank: 59

Titulná stránka

 • eKomunikácia - praktické informácie
 • Overenie prideleného OÚD
 • Elektronické doručovanie dokumentov - clo, …

Financnasprava.sk   DA: 21 PA: 19 MOZ Rank: 45

Daně elektronicky Daně Finanční správa

 • Základní informace, které se týkají možnosti elektronického daňového podání
 • Komunikace s orgány Finanční správy ČR datovou schránkou
 • Porovnání dostupných funkcí pro jednotlivé typy daňových tiskopisů.

Financnisprava.cz   DA: 21 PA: 26 MOZ Rank: 53

Elektronická podání pro Finanční správu Daňový portál Daně

Vstupní stránka aplikace: Elektronická podání pro Finanční správu Aplikace umožňuje opatřit podání elektronickým podpisem pomocí aplikace ePodpisFS, odeslat jej prostřednictvím DIS+ (aplikace Online finanční úřad), odeslat s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, případně učinit podání s využitím přístupu se

Financnisprava.cz   DA: 21 PA: 50 MOZ Rank: 78

Daňové tiskopisy Daně Finanční správa

 • Otevřít interaktivní tiskopis
 • Elektronické podání
 • Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, …

Financnisprava.cz   DA: 21 PA: 25 MOZ Rank: 54

Portál MOJE daně

 • Oznámení o vstupu do paušálního režimu
 • Daň z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) - od roku 2016 včetně
 • Daň z příjmů fyzických osob - od roku 2021 včetně
 • Zobrazit formuláře i pro

Adisepo.mfcr.cz   DA: 15 PA: 50 MOZ Rank: 74

Finanční správa

 • Finanční správa v letošním roce vybrala prozatím 1 673 709 daňových přiznání od fyzických osob a 207 973 od osob právnických
 • V poslední den termínu pro podání lidé doručili finančním úřadům ještě 141 598 přiznání
 • Pro srovnání: v minulém roce bylo k 1
 • dubnu celkem vybráno 1 332 018 přiznání k dani z

Financnisprava.cz   DA: 21 PA: 21 MOZ Rank: 52

Finančná správa Tlačivá na stiahnutie

 • Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti Prehlásenie o nároku na zníženie dane z nehnuteľností - Bratislava Priznanie k dani z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje Vznik - zánik daňovej povinnosti FO Vznik - zánik

Tlaciva-na-stiahnutie.sk   DA: 28 PA: 31 MOZ Rank: 70

Elektronické podanie

 • Podanie elektronickými prostriedkami
 • Elektronické podanie musí byť podpísané buď kvalifikovaným elektronickým podpiso

Podpora.financnasprava.sk   DA: 25 PA: 33 MOZ Rank: 70

Prihlásenie

 • Ešte nemáte účet? Zaregistrovať sa
 • Aktuálne: dane a clá eSlužby

Podpora.financnasprava.sk   DA: 25 PA: 6 MOZ Rank: 44

Kurz: Formuláre

 • Elektronické formuláre
 • Finančná správa vyšla opäť v ústrety svojim klientom
 • Na stránke finančnej správy sú pre klientov dostupné ďalšie formuláre pre daňové priznanie (DP) k dani z príjmov
 • K formulárom pre fyzické osoby typu A aj B či k daňovému priznaniu k dani z pridanej hodnoty pribudol aj eFormulár pre

Vzdelavanie.financnasprava.sk   DA: 29 PA: 16 MOZ Rank: 59

ePodatelna Kontakty

 • Adresa elektronické podatelny pro podání v daňových věcech: www.mojedane.cz
 • Pro ostatní podání slouží elektronický formulář Obecná písemnost
 • Odeslání je možné podepsat pomocí: s ověřením identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Financnisprava.cz   DA: 21 PA: 39 MOZ Rank: 75

ZIA51g1v21 – Žiadosť o vydanie potvrdenia o

 • 1 zákona vydá správca dane daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou potvrdenie o daňovej rezidencii na základe jeho žiadosti
 • Túto žiadosť použije daňovník aj v prípade, ak žiada o potvrdenie daňovej rezidencie na tlačive zahraničnej daňovej správy

Pfseform.financnasprava.sk   DA: 26 PA: 37 MOZ Rank: 79

10x Elektronická podání pro Finanční správu

Kde najdu aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO)? Aplikace je součástí portálu MOJE daně.; Je nutné se někde registrovat pro přístup do aplikace EPO?

Epodpora.mfcr.cz   DA: 16 PA: 50 MOZ Rank: 83

Daňové tiskopisy Daně Ministerstvo financí ČR

 • Daňové tiskopisy finanční a celní správy
 • Daňové tiskopisy - veškeré tiskopisy na jednom místě, informace a upozornění k tiskopisům
 • Daně elektronicky - možnosti elektronického daňového podání a informace o elektronické komunikaci s Finanční správou
 • Formuláře z oblasti SPD, EKO, značení lihu, distributorů PHM a biopaliv

Mfcr.cz   DA: 11 PA: 40 MOZ Rank: 69

Finančná správa sprístupnila elektronické formuláre daňových …

 • Finančná správa na svojom portáli sprístupnila elektronické formuláre daňových priznaní k dani z príjmu fyzických a právnických osôb.

Index.sme.sk   DA: 12 PA: 50 MOZ Rank: 81

Podanie elektronickými prostriedkami

 • Podanie urobené elektronickými prostriedkami sa považuje za doručené dňom jeho prijatia do elektronickej podateľne, o čom sa zašle potvrdenie do elektronickej osobnej schránky daňového subjektu
 • Prílohy k podaniu je však možné posielať aj v listinnej podobe, prípadne doručiť osobne na daňový úrad.

Podpora.financnasprava.sk   DA: 25 PA: 49 MOZ Rank: 94

Finančná správa

Finančná správa - Daňové priznanie - Ako nájsť elektronické daňové formuláreZľavy a produkty zadarmo - https://buy-it-now.storeTringelty a Dary - https://ko-

Youtube.com   DA: 15 PA: 6 MOZ Rank: 42

Servisná stránka

 • Na uvedenej infolinke zabezpečuje Finančné riaditeľstvo SR poskytovanie informácií verejnosti nasledovne: Voľba č
 • 1 – Informácie o technickej podpore pri elektronickom podávaní dokumentov cez portál finančnej správy
 • 3 – Informácie pre malých a stredných podnikateľov a

Servis.financnasprava.sk   DA: 24 PA: 5 MOZ Rank: 51

Verejná správa SR

 • Finančná správa zverejnila prvé elektronické formuláre daňových priznaní
 • Ako TASR informovala hovorkyňa Finančnej správy Martina Rybanská, od 1
 • januára 2021 sú pre klientov dostupné formuláre pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B či daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

Vssr.sk   DA: 11 PA: 50 MOZ Rank: 84

Titulná stránka

 • Prechod na podateľňu eIDAS od 31.1.2021-Plánovaná odstávka IS CEP - 30.1.2021
 • Nový dizajn portálu pre colnú oblasť
 • Plánovaná odstávka informačných systémov CIS (7.12.2019) – zmena komunikačných schém pre elektronickú komunikáciu v dovoze (ICS) - od 8.12.2019.

Cep.financnasprava.sk   DA: 25 PA: 19 MOZ Rank: 68

Podpora a služby pre verejnosť

Najvyhľadávanejšie Články » Nárok na daňový bonus v roku 2021 » Kedy fyzickej osobe nevzniká povinnosť podať daňové priznanie » Zostatková cena pri predaji a likvidácii majetku » Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021 » Príjem získaný darovaním » Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie » Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny a

Podpora.financnasprava.sk   DA: 25 PA: 10 MOZ Rank: 60

Katalóg vzorov tlačív

Finančná správa - finančná správa, Katalóg daňových a colných formulárov

Financnasprava.urad-online.sk   DA: 33 PA: 29 MOZ Rank: 88

Finančná správa zverejnila prvé elektronické

 • Finančná správa zverejnila prvé elektronické formuláre daňových priznaní
 • Ako TASR informovala hovorkyňa Finančnej správy Martina Rybanská, od piatka sú pre klientov dostupné formuláre pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B či daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty.

Ekonomika.pravda.sk   DA: 19 PA: 50 MOZ Rank: 96

Elektronické služby

 • Centrálny elektronický priečinok poskytuje nasledovné elektronické služby pre občanov a podnikateľov: Informovanie o podmienkach realizácie zahraničnoobchodnej transakcie
 • Podávanie colného vyhlásenia pri dovoze tovaru
 • Podávanie colného vyhlásenia pri vývoze tovaru
 • Podávanie colného vyhlásenia pri tranzite tovaru.

Tcep.financnasprava.sk   DA: 22 PA: 34 MOZ Rank: 84

Ako jednoducho podať elektronické daňové priznanie

 • V tejto sekcii si ukážeme ako jednoducho zaslať (podať) Vaše vyplnené daňové priznanie finančnej správe pomocou elektronickej komunikácie
 • Po vypracovaní daňového priznania sme Vám zaslali okrem PDF formy aj elektronickú verziu na podanie daňového priznania a to tzv

Danovepriznanieonline.sk   DA: 24 PA: 41 MOZ Rank: 94

Verejná správa SR

 • Finančná správa v stredu 6
 • januára zverejnila prvé elektronické formuláre daňových priznaní k dani z príjmov.Zatiaľ sú však k dispozícii iba formuláre na daňové priznania právnických osôb a fyzických osôb typ A.
 • Samostatne zárobkovo činné osoby si tak musia na zverejnenie formulára na daňové priznania fyzických osôb typ B ešte počkať.

Vssr.sk   DA: 11 PA: 50 MOZ Rank: 91

Finančná správa má elektronické formuláre aj pre

 • Elektronické formuláre daňových priznaní sú dostupné už aj pre právnické osoby
 • Finančná správa ich zverejnila na svojom portáli
 • Zároveň sme zverejnili aj ďalšie formuláre a tlačivá
 • Finančná správa vyšla opäť v ústrety svojim klientom
 • Pre klientov sú dostupné ďalšie formuláre pre daňové priznanie (DP) k

Napisali.sk   DA: 11 PA: 50 MOZ Rank: 92

Domain Expiry Date Updated

Expiry DateExpiry DateDomain ProviderHosting Provider
Masterinternationalcompany.com 61 days leftDropCatch.com 1052 LLCBodis, LLC
Alpinice.com5 years, 79 days leftNetwork Solutions, LLCDomain Name Services
Mssilviasfaces.com 307 days leftGoDaddy.com, LLCEGIHosting
3rdidclothing.com 314 days leftMAT BAO CORPORATIONLayerHost
Vubridge.com 181 days leftHosting Concepts B.V. d/b/a OpenproviderContabo Inc.
Librum-modpack.com-1 years, -76 days leftFastDomain Inc.Amazon Technologies Inc.
Drdossman.com 294 days leftHongkong Domain Name Information Management Co., LimitedPSINet, Inc.
Flyglobespan.com 173 days leftTurnCommerce, Inc. DBA NameBright.comAmazon Technologies Inc.
Nelsonsjewelry.com 234 days leftGoDaddy.com, LLCLinode
Ochem.com 237 days leftRegister.com, Inc.InMotion Hosting, Inc.

<< See All >>

.COM - 10,595,200+   .ORG - 1,117,549+   .EDU - 123,500+   .NET - 792,945+   .GOV - 30,232+   .US - 84,439+   .CA - 122,904+   .DE - 220,061+   .UK - 272,390+   .IT - 108,882+   .AU - 152,812+   .CO - 51,739+   .BIZ - 59,081+   .IO - 32,494+   .NL - 99,647+   .SG - 19,713+   .INFO - 81,589+   .IE - 26,934+   .ME - 25,076+   .FR - 98,576+   .EU - 61,372+   .RU - 165,043+   .PH - 9,511+   .INT - 1,166+   .IN - 87,021+   .ES - 38,035+   .CZ - 71,869+   .VN - 48,920+   .TV - 14,250+   .SITE - 9,829+   .RO - 37,484+   .PL - 44,520+   .PK - 10,373+   .MOBI - 4,464+   .LK - 5,507+   .CN - 66,137+   .CH - 66,914+   .AT - 31,992+  

Email Address Search | IP Address Blacklist Check | Hosting Providers | Domain Providers | Website Error Checker

© 2018 Site-Stats.org. All rights reserved. Email: [email protected]