Financna sprava elektronicke sluzby

See also: Financna sprava elektronicke formulareFinancna sprava elektronicke tlacivaFinancna sprava elektronicke podanieElektronicke prihlasenie financna spravaElektronicke prihlasenie financna sprava cz

Keywords Suggestions

Financna sprava elektronicke sluzby

Financna sprava sr elektronicke sluzby

( Please select at least 2 keywords )

Related websites

Elektronické služby

 • Ak máte záujem získať informácie o elektronických službách, ktoré Vám poskytuje Finančné riaditeľstvo SR, alebo chcete tieto služby využívať potom sa nachádzate v správnej sekcii
 • Tieto služby sú členené na verejne dostupné elektronické služby, ktoré sú prístupné ktorémukoľvek

Financnasprava.sk   DA: 21 PA: 23 MOZ Rank: 45

Detail daňovej ud

 • Podanie oznámenia "držiteľa" správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za rok 2021 spôsobom podľa § 43 ods
 • b) zákona o dani z príjmov
 • Podanie oznámenia "držiteľa" správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného

Financnasprava.sk   DA: 21 PA: 50 MOZ Rank: 73

Podávanie colného

 • V rámci služby je umožnené realizovať zmenu colného vyhlásenia, alebo podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu v colnom konaní
 • Výstupom služby je vydanie rozhodnutia v colnom konaní
 • Podmienkou pre podávanie elektronických colných vyhlásení je registrácia v CEP.

Cep.financnasprava.sk   DA: 25 PA: 50 MOZ Rank: 78

Elektronické služby

 • Centrálny elektronický priečinok poskytuje nasledovné elektronické služby pre občanov a podnikateľov: Informovanie o podmienkach realizácie zahraničnoobchodnej transakcie
 • Podávanie colného vyhlásenia pri dovoze …

Tcep.financnasprava.sk   DA: 22 PA: 34 MOZ Rank: 60

Portál Služieb

 • Sociálna poisťovňa pripomína, že od júla 2019 sprístupnila verejnosti novú možnosť prihlásenia sa do svojich elektronických služieb prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom – tzv
 • elektronickou identifikačnou kartou (eID)
 • Zároveň zostáva v platnosti aj doterajší spôsob prihlásenia pomocou tzv.

Esluzby.socpoist.sk   DA: 19 PA: 8 MOZ Rank: 32

Podávanie žiadost

 • Výstupom služby je vydanie licencie pre realizáciu ZOT
 • Služba odošle žiadosť podania príslušnému orgánu verejnej moci do jej elektronickej schránky
 • Používateľovi služba potvrdí podanie žiadosti o vydanie licencie
 • Podmienkou pre podávanie elektronických žiadosti je registrácia v CEP.

Cep.financnasprava.sk   DA: 25 PA: 50 MOZ Rank: 81

Podávanie colného

 • V rámci služby je umožnené realizovať zmenu colného vyhlásenia, alebo podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu v colnom konaní
 • Výstupom služby je vydanie rozhodnutia v colnom konaní
 • Podmienkou pre podávanie elektronických colných vyhlásení je registrácia v CEP
 • V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, treba

Cep.financnasprava.sk   DA: 25 PA: 50 MOZ Rank: 82

Informovanie sa o

 • Informovanie sa o stave colného konania
 • Služba poskytne informácie o stave colného konania, možnosť na vyhľadávanie a zobrazenie informácií o stave colného konania pre používateľa portálu CEP
 • Podmienkou pre získanie informácií je registrácia v CEP
 • V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, treba postupovať podľa

Cep.financnasprava.sk   DA: 25 PA: 50 MOZ Rank: 83

Elektronická komunikácia

 • Finančná správa SR umožňuje daňovým subjektom v zmysle právneho poriadku SR realizovať podanie elektronickými prostriedkami na adresu elektronickej podateľne správcu dane
 • Elektronická podateľňa správcu dane je spoločná pre všetky daňové orgány a je prístupná všetkým autorizovaným používateľom elektronických služieb daňovej správy [eSlužieb].

Slovensko.sk   DA: 16 PA: 44 MOZ Rank: 69

Finančnej správe nefungujú elektronické služby

 • Nedostupnosť webu Finančná správa zistila v pondelok predpoludním
 • Jej hovorkyňa Ivana Skokanová tvrdí, že išlo o chybu na strane externého dodávateľa
 • „Túto chybu sme však už odstránili a pracujeme na znovuobnovení elektronických služieb,“ povedala pre denník N
 • Systém podľa nej postupne nabieha.

Ekonomika.sme.sk   DA: 16 PA: 50 MOZ Rank: 76

Podpora a služby pre verejnosť

 • Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie
 • Zdaňovanie príjmov rezidentov SR plynúcich zo zdrojov v zahraničí
 • Zdaňovanie príjmov nerezidentov SR plynúcich zo zdrojov na území SR
 • Povinnosti platiteľa dane (príjmu) pri výplate príjmu nerezidentovi SR

Podpora.financnasprava.sk   DA: 25 PA: 10 MOZ Rank: 46

Finančnej správe nefungujú elektronické služby

 • Daňové priznanie sa dá podať do zajtra, no finančnej správe nefungujú elektronické služby
 • Kedy by mali byť opäť v prevádzke, úrad neoznámil
 • Finančná správa o výpadku informovala na svojom facebooku
 • Elektronické podávanie je povinné pre platiteľov DPH a právnické osoby, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri.

E.dennikn.sk   DA: 12 PA: 16 MOZ Rank: 40

financnasprava.sk

 • Chýbajúci povinný POST parameter - IamTokenDescriptor! Zavrieť

Pfseform.financnasprava.sk   DA: 26 PA: 26 MOZ Rank: 65

Daně elektronicky Daně Finanční správa

 • V rámci snahy o zkvalitnění služeb připravuje Finanční správa pro veřejnost podpisovou aplikaci Finanční správy - ePodpisFS, která umožní práci s uznávaným elektronickým podpisem v aplikacích Daňového portálu v běžně používaných operačních systémech a v aktuálních verzích běžně používaných

Financnisprava.cz   DA: 21 PA: 26 MOZ Rank: 61

Servisná stránka

 • Finančné riaditeľstvo SR - podateľňa
 • (podateľňa neslúži ako spojovateľ ani ako informačná linka) Lazovná č
 • 63, 974 01 Banská Bystrica 1, tel.: +421 (48) 4369117, 217
 • 23, 815 11 Bratislava 1, tel.:+421 (2) 48273162.

Servis.financnasprava.sk   DA: 24 PA: 10 MOZ Rank: 49

Finančná správa

 • Finančná správa elektronické služby
 • Finančná správa SR poskytuje na svojom portáli dve elementárne kategórie elektronických služieb
 • Verejné dostupné elektronické služby môže využiť ktorýkoľvek návštevník portálu Finančnej správy SR
 • Používatelia nájdu v rámci verejne dostupných elektronických služieb

Rexter.cz   DA: 13 PA: 50 MOZ Rank: 79

Používateská príruka

4 Po kliknutí na ikonu sa na obrazovke používateľa zobrazí formulár Používateľ stlačí tlačidlo „Install“, čím povolí inštaláciu aplikácie na svojom počítači.Následne sa zobrazí informačné okno s priebehom preberania súborov z internetu

Edane.drsr.sk   DA: 13 PA: 49 MOZ Rank: 79

Finančná správa, elektronická komunikácia Humanet

 • Finančná správa vznikla 1
 • januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy
 • Finančnú správu podľa zákona č
 • 333/2011 tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy.

Humanet.sk   DA: 10 PA: 21 MOZ Rank: 49

Elektronická podání pro Finanční správu

 • 31.12.2021 Upozornění na chybějící či nesprávné místní koeficienty podle § 12 zákona o dani z nemovitých věcí u vybraných obcí na rok 2022 v aplikaci Elektronického podání pro Finanční správu; 27.12.2021 Modernizovaná daňová informační schránka Plus a ukončení přístupu do původních daňových informačních schránek na portálu …

Adisepo.mfcr.cz   DA: 15 PA: 43 MOZ Rank: 77

Titulná stránka

 • Prechod na podateľňu eIDAS od 31.1.2021-Plánovaná odstávka IS CEP - 30.1.2021
 • Nový dizajn portálu pre colnú oblasť
 • Plánovaná odstávka informačných systémov CIS (7.12.2019) – zmena komunikačných schém pre elektronickú komunikáciu v dovoze (ICS) - od 8.12.2019.

Cep.financnasprava.sk   DA: 25 PA: 19 MOZ Rank: 64

Finančná správa

 • Daňové priznanie k dani z príjmov stále môžete podať (30.06.20) 3 odpovedí Posledná 29.10.20 od ekpo Účtovníctvo a dane Daňové priznanie Daň z príjmu Lehoty Dane Finančná správa
 • Podať daňové priznanie k dani z príjmov a daň zaplatiť môžu daňovníci aj naďalej
 • Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou

Porada.sk   DA: 13 PA: 16 MOZ Rank: 50

Finančná správa Tlačivá na stiahnutie

 • Závislá činnosť, zamestnanci
 • Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods
 • b) o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods
 • 6 Oznámenie o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení

Tlaciva-na-stiahnutie.sk   DA: 28 PA: 31 MOZ Rank: 81

Vyhľadávanie

 • Súvisiace elektronické služby
 • Registrácia pred cestou do zahraničiaSlužba je pracovníkov ministerstva a z pohľadu občana možnosť dostávať správy a cestovné odporúčania Finančná pomoc sa neposkytuje na iné účely 4
 • 2021 Prehlbovanie Hospodárskej a menovej únie

Slovensko.sk   DA: 16 PA: 16 MOZ Rank: 55

Infografika CEP Portal

 • V prípade potreby pošta/kuriér zabezpečí ďalšiu elektronickú komunikáciu s Finančnou správou
 • Klient obdrží od Finančnej správy elektronické rozhodnutie o prepustení zásielky, ktoré bude prístupné v privátnej zóne na portáli
 • Finančná správa vydá rozhodnutie o prepustení zásielky
 • Pokiaľ klient neuhradil DPH už

Ecm.financnasprava.sk   DA: 25 PA: 12 MOZ Rank: 61

Finančná správa Platenie daní a poplatkov Daňové a

Kontakt Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mlynské nivy 44/A 827 15 Bratislava 212 IČO: 00686832 [email protected]

Mhsr.sk   DA: 11 PA: 50 MOZ Rank: 86

Finančná správa mení spôsob komunikácie

 • Finančná správa (ďalej len „FS“) bude od 1.1.2022 doručovať daňovým subjektom dokumenty elektronicky
 • Elektronická komunikácia sa bude (s výnimkami) realizovať prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) – slovensko.sk.

Tpa-group.sk   DA: 16 PA: 44 MOZ Rank: 86

REGDPv20 Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o

 • Registrácia pred prijatím služby z iného členského štátu alebo pred dodaním služby do iného členského štátu podľa § 7a zákona
 • PRÍLOHA 2 - DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY (člen skupiny) Registrácia člena skupiny
 • Zmena registrácie skupiny z dôvodu
 • pristúpenia nového člena.

Pfseform.financnasprava.sk   DA: 26 PA: 38 MOZ Rank: 91

Finančná správa mení spôsob komunikácie s klientmi

 • Finančná správa pripravuje pre svojich klientov ďalšie opatrenie, ktoré im uľahčí komunikáciu s daňovými úradmi
 • V súčasnosti naplno pracuje na zavádzaní obojsmernej elektronickej komunikácie v daňovej oblasti
 • 2022 nebude komunikácia zo strany finančnej správy uskutočňovať cez portál finančnej

Efektivnejsie.sk   DA: 20 PA: 50 MOZ Rank: 98

Finančná správa

Finančná správa - finančná správa, Katalóg daňových a colných formulárov

Financnasprava.urad-online.sk   DA: 33 PA: 29 MOZ Rank: 91

Finančná správa

 • Finančná správa - prvotné prihlásenie do OIZ (16.01.14) 0 odpovedí Otázka od sissy87 Účtovníctvo a dane Elektronický podpis Finančná správa
 • Už mám preštudované všetky príručky, návody Viem, že s novým certifikátom sa musím prihlásiť cez "Zaručený elektronický podpis" - provtné prihlásenie

Porada.sk   DA: 13 PA: 28 MOZ Rank: 71

Finančná správa rozposiela elektronické upozornenia na

 • Finančná správa zaslala približne 100 000 daňovým subjektom elektronické upozornenie na daňový nedoplatok
 • Konkrétne ide o klientov, u ktorých eviduje finančná správa na osobnom účte daňovníka nedoplatok na dani
 • „Priateľské informatívne upozornenia zasielame pravidelne už od novembra 2017.

Podnikatelskecentrum.sk   DA: 23 PA: 50 MOZ Rank: 19

Finančná správa Ministerstvo financií Slovenskej republiky

 • Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č
 • z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č
 • o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • z., ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej

Mfsr.sk   DA: 11 PA: 41 MOZ Rank: 84

cierna listina financna sprava

 • Klamné Krasnojarsk čierna listina zamestnávateľov
 • V septembri 2014 zaplatil VDP za január a február 2014
 • Finančná správa / Dane / Clá
 • Zverejnený je aj zoznam vymazaných platiteľov DPH
 • Otázky A Odpovede Finančná Správa.Často kladené otázky k elektronickej komunikácii v colnom konaní si možete pozrieť v súbore ekr_callcentrum [.xls; Kolik dluhů

Lifeonlevelscoaching.com   DA: 24 PA: 38 MOZ Rank: 95

financna sprava formulare Elektronické form

financna sprava formulare | financna sprava formulare | financni sprava formulare | financni sprava formulare kompenzační bonus | financna sprava elektronicke

Websiteperu.com   DA: 19 PA: 33 MOZ Rank: 86

Domain Expiry Date Updated

Expiry DateExpiry DateDomain ProviderHosting Provider
Xiradix.com4 years, 57 days leftNetwork Solutions, LLCConfluence Networks Inc
4nsi.com 31 days lefteNom, LLCGoogle LLC
Expeditions-north.com6 years, 305 days leftNetwork Solutions, LLCNetNation Communications Inc
Hoctmail.com 310 days leftGMO Internet, Inc. d/b/a Onamae.comEGIHosting
Anxietycanada.com 283 days leftTurnCommerce, Inc. DBA NameBright.comCloudflare, Inc.
Elmarakbysteel.net1 year, 63 days leftGoDaddy.com, LLCWEBSITEWELCOME.COM
Nexusfuels.com 280 days leftGoDaddy.com, LLCOrbiting Code, Inc.
Peppersfreshmarket.com 119 days leftGoDaddy.com, LLCDomain Name Services
Elleroom.com 309 days leftGMO Internet, Inc. d/b/a Onamae.comEGIHosting
Beach-weather.com5 years, 56 days leftNameCheap, Inc.Amazon Technologies Inc.

<< See All >>

.COM - 10,595,200+   .ORG - 1,117,549+   .EDU - 123,500+   .NET - 792,945+   .GOV - 30,232+   .US - 84,439+   .CA - 122,904+   .DE - 220,061+   .UK - 272,390+   .IT - 108,882+   .AU - 152,812+   .CO - 51,739+   .BIZ - 59,081+   .IO - 32,494+   .NL - 99,647+   .SG - 19,713+   .INFO - 81,589+   .IE - 26,934+   .ME - 25,076+   .FR - 98,576+   .EU - 61,372+   .RU - 165,043+   .PH - 9,511+   .INT - 1,166+   .IN - 87,021+   .ES - 38,035+   .CZ - 71,869+   .VN - 48,920+   .TV - 14,250+   .SITE - 9,829+   .RO - 37,484+   .PL - 44,520+   .PK - 10,373+   .MOBI - 4,464+   .LK - 5,507+   .CN - 66,137+   .CH - 66,914+   .AT - 31,992+  

Email Address Search | IP Address Blacklist Check | Hosting Providers | Domain Providers | Website Error Checker

© 2018 Site-Stats.org. All rights reserved. Email: [email protected]