Financna sprava katalog formularov

Keywords Suggestions

Financna sprava katalog formularov

( Please select at least 2 keywords )

Related websites

Katalóg formulárov

 • 252 rows · HLASENIEv19
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2019, 2020 (platné od 1.1.2020) Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
 • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie 2019, 2020, 2021, 2022.

Financnasprava.sk   DA: 21 PA: 22 MOZ Rank: 44

Daňové a colné fo

 • Služba poskytuje zoznam aktuálnych aj starších colných a daňových dokumentov, ktoré sú používané v colnom a daňovom konaní
 • Informácie o týchto dokumentoch sú prezentované z databázy ako výberové zoznamy s rôznymi informáciami.

Financnasprava.sk   DA: 21 PA: 50 MOZ Rank: 73

Finančná správa

Finančná správa - finančná správa, Katalóg daňových a colných formulárov

Financnasprava.urad-online.sk   DA: 33 PA: 29 MOZ Rank: 65

Finančná správa

Finančná správa - finančná správa, Katalóg daňových a colných formulárov

Financnasprava.urad-online.sk   DA: 29 PA: 35 MOZ Rank: 68

Finančná správa

Finančná správa - finančná správa, Katalóg daňových a colných formulárov

Financnasprava.urad-online.sk   DA: 29 PA: 38 MOZ Rank: 72

Titulná stránka

 • eKomunikácia - praktické informácie
 • Overenie prideleného OÚD
 • Elektronické doručovanie dokumentov - clo, EMCS
 • Centrálny elektronický priečinok (CEP)

Financnasprava.sk   DA: 21 PA: 19 MOZ Rank: 46

Finančná správa

Finančná správa - finančná správa, Katalóg daňových a colných formulárov

Financnasprava.urad-online.sk   DA: 33 PA: 27 MOZ Rank: 67

Registrácia pre IOSS

 • Tuzemský dodávateľ tovaru na diaľku dovážaného do EÚ z tretích štátov, tuzemský prevádzkovateľ elektronického rozhrania a tuzemský sprostredkovateľ, na ktorých sa vzťahuje IOSS, sa musia zaregistrovať k osobitnej úprave dane IOSS v tuzemsku, keďže nemajú možnosť vybrať si členský štát

Podpora.financnasprava.sk   DA: 25 PA: 33 MOZ Rank: 66

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

1 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 13/CLO/2021/IM Informácia k podaniu a vyplneniu elektronického dovozného colného vyhlásenia na tovar dovážaný poštovou prepravou od 01.07.2021 Finančné riaditeľstvo SR podáva súhrnnú informáciu súvisiacu s dovozom tovaru z tretích krajín (krajiny mimo

Cep.financnasprava.sk   DA: 25 PA: 50 MOZ Rank: 84

Finančná správa

Finančná správa - finančná správa, Katalóg daňových a colných formulárov

Financnasprava.urad-online.sk   DA: 29 PA: 32 MOZ Rank: 71

Finančná správa zverejnila nové vzory daňových priznaní

 • Finančná správa zverejnila viaceré elektronické formuláre daňových priznaní
 • Na jej stránke nájdete formuláre pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
 • Na portáli finančnej správy (Katalóg formulárov) nájdu klienti tlačivá a

Podnikam.sk   DA: 11 PA: 50 MOZ Rank: 72

Pridelenie kódu pokladnici e-kasa klient (ORP a VRP)

 • Pridelenie kódu pokladnici e-kasa klient (ORP a VRP) Akým spôsobom požiadať o pridelenie kódu ORP? Žiadosť o pridelenie kódu ORP je potrebné podať cez štruktúrovaný elektronický formulár „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“
 • Všetky elektronické formuláre súvisiace s agendou e-kasa sa podnikateľovi

Podpora.financnasprava.sk   DA: 25 PA: 50 MOZ Rank: 87

Finančná správa k 1. januáru 2022 zverejní viaceré

 • Finančná správa (FS) k 1
 • januáru 2022 zverejní viaceré elektronické formuláre daňových priznaní
 • FS zverejní formuláre pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

Zive.aktuality.sk   DA: 17 PA: 50 MOZ Rank: 80

Registrácia pre uplatňovanie OSS

 • Registrácia pre uplatňovanie OSS
 • Tuzemský poskytovateľ služieb, t uzemský dodávateľ tovaru na diaľku a tuzemský prevádzkovateľ elektronického rozhrania (ďalej len „daňový subjekt“), na ktorých sa vzťahuje OSS, sa musia zaregistrovať k osobitnej úprave dane OSS v tuzemsku, keďže nemajú možnosť vybrať si členský

Podpora.financnasprava.sk   DA: 25 PA: 50 MOZ Rank: 89

Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient

 • Odpoveď: Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie používania pokladnice e-kasa klient ktorémukoľvek daňovému úradu najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia jej používania
 • Oznámenie podnikateľ podá na predpísanom tlačive zverejnenom na stránke FS SR www.financnasprava.sk, v osobnej internetovej zóne, v časti katalóg

Podpora.financnasprava.sk   DA: 25 PA: 50 MOZ Rank: 90

DPHv20 – Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

 • Platiteľ dane Iná osoba registrovaná pre daň Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods
 • 3, 4 a 9 zákona Zdaniteľná osoba podľa § 3 ods
 • 5 zákona uplatňujúca odpočítanie dane Daňový zástupca podľa § 69a zákona Daňový zástupca podľa § 69aa zákona
 • Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

Pfseform.financnasprava.sk   DA: 26 PA: 37 MOZ Rank: 79

Course: Formuláre

 • Finančná správa vyšla opäť v ústrety svojim klientom
 • Na stránke finančnej správy sú pre klientov dostupné ďalšie formuláre pre daňové priznanie (DP) k dani z príjmov
 • K formulárom pre fyzické osoby typu A aj B či k daňovému priznaniu k dani z pridanej hodnoty pribudol aj eFormulár pre podávanie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb.

Vzdelavanie.financnasprava.sk   DA: 29 PA: 16 MOZ Rank: 62

Príprava podaní

Zobrazovaný je dátum a čas kedy bola stránka načítaná Dátum a čas na vašom zariadení: 18.1.2022 0:7:35 Dátum a čas na serveri: 17.1.2022 23:36:25

Cep.financnasprava.sk   DA: 25 PA: 26 MOZ Rank: 69

Návod na oznámenie bankových účtov daňovému úradu

 • Návod na oznámenie bankových účtov daňovému úradu
 • Pre subjekty, ktoré sú k 15
 • 2021 registrované na DPH, sme pripravili návod na oznámenie bankového účtu daňovému úradu
 • Danú povinnosť je potrebné si splniť do 30
 • V budúcnosti je potrebné bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu

Efektivnejsie.sk   DA: 20 PA: 50 MOZ Rank: 89

CEP Workdesk obchodníka

Úvod -7/71- 1.2 Ciele projektu CEP Cieľom projektu je vytvoriť informačný systém CEP na uskutočnenie elektronizácie služieb v medzinárodnom obchode a jeho integrácia v …

Cep.financnasprava.sk   DA: 25 PA: 50 MOZ Rank: 95

financnasprava.sk

 • Chýbajúci povinný POST parameter - IamTokenDescriptor! Zavrieť

Pfseform.financnasprava.sk   DA: 26 PA: 26 MOZ Rank: 73

Servisná stránka

 • Elektronické podávanie dokumentov
 • Neregistrovaní používatelia môžu pomocou aplikácie eDANE vyplniť a vytlačiť daňové priznanie.
 • Autorizovaným používateľom poskytuje možnosť elektronického doručenia daňového dokumentu správcovi dane
 • V samotnej aplikácii sú zapracované riadkové kontroly, dosadzovanie odporúčanej hodnoty a aplikácia tiež umožňuje …

Servis.financnasprava.sk   DA: 24 PA: 5 MOZ Rank: 51

Používateľská príručka elektronických služieb Názov

1 www.opis.gov.sk www.informatizacia.sk Používateľská príručka elektronických služieb Názov projektu: Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka

Cep.financnasprava.sk   DA: 25 PA: 50 MOZ Rank: 98

Elektronická komunikácia

 • Finančná správa SR umožňuje daňovým subjektom v zmysle právneho poriadku SR realizovať podanie elektronickými prostriedkami na adresu elektronickej podateľne správcu dane
 • Elektronická podateľňa správcu dane je spoločná pre všetky daňové orgány a je prístupná všetkým autorizovaným používateľom elektronických služieb daňovej správy [eSlužieb].

Slovensko.sk   DA: 16 PA: 44 MOZ Rank: 84

Kurz: Formuláre

 • Finančná správa vyšla opäť v ústrety svojim klientom
 • Na stránke finančnej správy sú pre klientov dostupné ďalšie formuláre pre daňové priznanie (DP) k dani z príjmov
 • K formulárom pre fyzické osoby typu A aj B či k daňovému priznaniu k dani z pridanej hodnoty pribudol aj eFormulár pre podávanie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb.

Vzdelavanie.financnasprava.sk   DA: 29 PA: 16 MOZ Rank: 70

Finančná správa, elektronická komunikácia Humanet

 • Finančná správa vznikla 1
 • januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy
 • Finančnú správu podľa zákona č
 • 333/2011 tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy.

Humanet.sk   DA: 10 PA: 21 MOZ Rank: 57

Finančná správa

podavanie dppo cez financna sprava.sk (04.03.14) 3 odpovedí Posledná 04.03.14 od vodniksro Účtovníctvo a dane Finančná správa Daňové priznanie Chcela by som vediet ci vam ide podavanie danovych priznani cez finacnu spravu? ja som isla cez katalog sluzieb, vybrala som danove priznanie, nacitala z uctovneho programu, dala kontrolu a

Porada.sk   DA: 13 PA: 28 MOZ Rank: 68

Finančná správa Ministerstvo financií Slovenskej republiky

 • Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č
 • z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č
 • o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • z., ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej

Mfsr.sk   DA: 11 PA: 41 MOZ Rank: 80

Finančná správa k 1.1.2022 zverejní viaceré elektronické

 • decembra (TASR) – Finančná správa (FS) k 1
 • januáru 2022 zverejní viaceré elektronické formuláre daňových priznaní
 • FS zverejní formuláre pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
 • Na portáli FS (Katalóg formulárov) nájdu klienti tlačivá a elektronické …

Infomi.sk   DA: 13 PA: 50 MOZ Rank: 92

Titulná stránka

 • Informácie k registrácii
 • Nástroj na vytváranie KEP
 • Podklady pre dodávateľov vašich systémov

Tcep.financnasprava.sk   DA: 22 PA: 19 MOZ Rank: 71

Finančná správa upozorňuje

 • Zároveň Finančná správa upozorňuje, že dňa 1.7.2019 daňové úrady z úradnej moci zrušia všetky DKP a staré ERP-čky už nebude možné používať
 • Kompletný postup prechodu na eKasu sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia.

Slaska.sk   DA: 13 PA: 50 MOZ Rank: 94

Finančná správa

 • 📣 zverejnili sme prvé eFormuláre pre daňové priznania za rok 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ 🔝
 • 🔎 na našom portáli či v eDane už nájdete: DP pre daň z príjmu fyzických osôb typu 🅰️
 • DP pre daň z príjmu fyzických osôb typu 🅱️.

Facebook.com   DA: 16 PA: 38 MOZ Rank: 86

Financna sprava katalog formularov" Keyword Found Websites

Financna sprava katalog formularov keyword after analyzing the system lists the list of keywords related and the list of websites with related content, in addition you can see which keywords most interested customers on the this website

Keyword-suggest-tool.com   DA: 28 PA: 43 MOZ Rank: 17

Finančná správa SR

 • Verejné dostupné elektronické služby môže využiť ktorýkoľvek návštevník portálu Finančnej správy SR
 • Používatelia nájdu v rámci verejne dostupných elektronických služieb daňové a colné formuláre, určia si miestnu príslušnosť daňového alebo colného úradu, môžu si overiť IČ DPH, využiť daňové kalkulačky

Rexter.cz   DA: 13 PA: 50 MOZ Rank: 97

Mapa stránok

 • Mapa stránok; Obchodníci; Orgány verejnej moci; Ako používať CEP; Titulná stránka; Hlavné menu

Tcep.financnasprava.sk   DA: 22 PA: 16 MOZ Rank: 73

Finančná správa sprístupnila eDane pre OS Linux a MAC

 • Účtovníctvo, Dane & Legislatíva | Dane
 • Finančná správa sprístupnila eDane pre OS Linux a MAC
 • Verzia eDane Windows bude určená najmä na podávanie nadrozmerných formulárov, ako je kontrolný výkaz DPH, ktorý má viac ako 100 000 riadkov, alebo daň z motorových vozidiel pri väčšom vozovom parku

Cfo.sk   DA: 10 PA: 50 MOZ Rank: 96

NOVÉ FORMULÁRE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ Finančná správa

 • NOVÉ FORMULÁRE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ
 • Finančná správa zverejnila nové elektronické formuláre pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

Islovak.sk   DA: 10 PA: 50 MOZ Rank: 97

Finančná správa

 • Elektronické formuláre k dani z príjmu fyzických osôb typ B (DPFO
 • B) sú dostupné na portáli finančnej správy
 • Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste už nepodávali daňové priznania náhradným spôsobom, teda …

Facebook.com   DA: 16 PA: 38 MOZ Rank: 92

Finančná správa: Prejdite na eKasu čo najskôr

 • V systéme eKasa je momentálne aktívnych približne 62 000 pokladníc zo 175 000 aktívnych registračných pokladníc
 • Aktuálne eviduje finančná správa približne 14 000 žiadostí o pridelenie kódu eKasa klient.

Retailmagazin.sk   DA: 20 PA: 50 MOZ Rank: 11

Domain Expiry Date Updated

Expiry DateExpiry DateDomain ProviderHosting Provider
Clarencepenn.com 180 days leftTucows Domains Inc.Incapsula Inc
Knowledgeworx4college.com 354 days leftNameCheap, Inc.Namecheap, Inc.
Aadsmmo.com 353 days leftNameCheap, Inc.Google LLC
Neucommunity.com2 years, 250 days leftGoDaddy.com, LLCCloudflare, Inc.
Mdcengr.com1 year, 4 days leftNameCheap, Inc.Namecheap, Inc.
Omanprojects.com 259 days leftMoniker Online Services LLCDomain Name Services
Hideito.com 306 days leftDomain International Services LimitedEGIHosting
Bradleyschmehl.com 132 days leftGoDaddy.com, LLCAmazon Technologies Inc.
Aydyj.com4 years, 192 days leftAlibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd.Amazon Technologies Inc.
Lubrizol.com6 years, 77 days leftNetwork Solutions, LLCLubrizol Additives

<< See All >>

.COM - 10,595,200+   .ORG - 1,117,549+   .EDU - 123,500+   .NET - 792,945+   .GOV - 30,232+   .US - 84,439+   .CA - 122,904+   .DE - 220,061+   .UK - 272,390+   .IT - 108,882+   .AU - 152,812+   .CO - 51,739+   .BIZ - 59,081+   .IO - 32,494+   .NL - 99,647+   .SG - 19,713+   .INFO - 81,589+   .IE - 26,934+   .ME - 25,076+   .FR - 98,576+   .EU - 61,372+   .RU - 165,043+   .PH - 9,511+   .INT - 1,166+   .IN - 87,021+   .ES - 38,035+   .CZ - 71,869+   .VN - 48,920+   .TV - 14,250+   .SITE - 9,829+   .RO - 37,484+   .PL - 44,520+   .PK - 10,373+   .MOBI - 4,464+   .LK - 5,507+   .CN - 66,137+   .CH - 66,914+   .AT - 31,992+  

Email Address Search | IP Address Blacklist Check | Hosting Providers | Domain Providers | Website Error Checker

© 2018 Site-Stats.org. All rights reserved. Email: [email protected]