Uprmbih

Keywords Suggestions

Uprmbih

( Please select at least 2 keywords )

Related websites

Sarajevo /UPRMBiH: Važnost kreditnog rejtinga zemlje i

 • UPRMBiH: Važnost kreditnog rejtinga zemlje i stabilnog bankarskog sektora
 • U organizaciji Udruženja profesionalnih rizik menadžera BiH (UPRMBiH) u Swissotel Sarajevo održana je Druga regionalna konferencija iz oblasti upravljanja rizicima gdje su renomirani međunarodni i domaći stručnjaci iz

Radiosarajevo.ba   DA: 16 PA: 50 MOZ Rank: 67

Uspostavljen prvi program certifikacije rizik menadžera u

 • Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) i Globalna asocijacija risk profesionalaca iz SAD-a (GARP) su potpisali Ugovor o saradnji na programu certifikacije u oblasti risk menadžmenta
 • Ovim je UPRMBiH postalo jedan od samo 40 partnera GARP-a na svjetskom nivou, a BiH prva i jedina zemlja u regionu u kojoj će

Avaz.ba   DA: 7 PA: 50 MOZ Rank: 59

Promovisani polaznici Programa certifikacije rizik menadžera

 • Udruženje profesionalnih rizik menadžera u BiH (UPRMBiH) je 2
 • godine u sarajevskom hotelu Europa upriličilo svečanu promociju 18 polaznika Programa certifikacije rizik menadžera iz finansijskog sektora
 • Program je realiziran u partnerstvu sa internacionalno renomiranom certifikacijskom kućom

Ba.n1info.com   DA: 13 PA: 50 MOZ Rank: 66

Risk menadžeri imaju ključnu ulogu u očuvanju stabilnosti

 • Risk menadžeri imaju ključnu ulogu u očuvanju stabilnosti bankarskog sistema
 • U organizaciji Udruženja profesionalnih rizik menadžera BiH (UPRMBiH) danas je u Sarajevu održavna prva regionalna konferencija iz oblasti upravljanja rizicima pod nazivom ‘Novi regulatorni okvir u bankarstvu – stabilnost finansijskog sektora, kreditni

Profitiraj.ba   DA: 17 PA: 50 MOZ Rank: 71

Za državu kao što je BiH značajno da ima stabilan

Predsjednik UPRMBiH i član Uprave Sparkasse Bank BiH Amir Softić pojasnio je da su srednja i mala poduzeća ključni generator godišnje dodatne vrijednosti u poslovnom sektoru svih otvorenih malih ekonomija, pa tako i Bosne i Hercegovine.

Vecernji.ba   DA: 15 PA: 50 MOZ Rank: 70

Bankarski sektor u BiH upoznat sa nadolazećim tranzicijama

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je u petak – 29 oktobra u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom Ernst & Young uspješno organizovalo seminar na temu „Reforme kamatnih stopa” kako bi se podijelila iskustva i naučene lekcije iz Europske Unije i regiona o implementaciji i primjeni novih kamatnih stopa propisanih od strane

Banke-biznis.com   DA: 16 PA: 50 MOZ Rank: 72

Kako rejting zemlje i novi regulatorni okvir u bankarstvu

Amir Softić, predsjednik UPRMBiH i Član Uprave Sparkasse Bank BiH je pojasnio zašto su upravo ove teme stavljene u fokus regionalne konferencije: - Srednja i mala preduzeća su ključni generator godišnje dodatne vrijednosti u poslovnom sektoru svih otvorenih malih ekonomija, pa tako i Bosne i Hercegovine.

Indikator.ba   DA: 12 PA: 12 MOZ Rank: 31

Održan seminar „Međunarodni standard finansijskog

Ovaj seminar je bio nastavak edukacijskog programa UPRMBiH zasnovanog na međunarodno priznatoj metodologiji sa glavnim ciljom da se akteri finansijskog sektora BiH, a posebno predstavnici lokalnih banaka i regulatora upoznaju sa novim zahtjevima i propisanim mjerama Evropskih regulatora oko finansijskog izvještavanja, te izazovima i

Privrednastampa.ba   DA: 18 PA: 50 MOZ Rank: 76

Edukacija članova Udruženja profesionalnih rizik menadžera

 • Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je u saradnji sa revizorsko – konsultantskom kompanijom Deloitte d.o.o
 • godine u Sarajevu, uspješno održalo seminar na temu „International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 – Financial Instruments”/ “Međunarodni standard finansijskog izvještavanja (MSFI) 9

Www2.deloitte.com   DA: 17 PA: 40 MOZ Rank: 66

Održan dvodnevni webinar na temu najnovijih EU zahtjeva o

 • Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je 7 i 8 aprila u Sarajevu, u saradnji sa Programom reforme finansijskog sektora u BiH (FINRA) finansiranog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) i revizorsko-konsultantskom kompanijom Deloitte d.o.o
 • Sarajevo uspješno održalo dvodnevni webinar na temu „Pripreme i validacije Izvještaja o

Banke-biznis.com   DA: 16 PA: 50 MOZ Rank: 76

BH. bankari se upoznali sa regulatornim okvirom za

 • Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je u ponedjeljak – 20 septembra u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom Deloitte d.o.o
 • Sarajevo uspješno organizovalo seminar na temu "Minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obaveze za bankarski sektor u BiH" kako bi se podijelila iskustva i naučene lekcije iz …

Indikator.ba   DA: 12 PA: 12 MOZ Rank: 35

Softić: Za državu kao što je BiH značajno da ima stabilan

 • Softić: Za državu kao što je BiH značajno da ima stabilan bankarski sistem
 • Predsjednik UPRMBiH i član Uprave Sparkasse Bank BiH Amir Softić pojasnio je da su srednja i mala preduzeća ključni generator godišnje dodatne vrijednosti u poslovnom sektoru svih otvorenih malih ekonomija, pa tako i Bosne i Hercegovine.

Fokus.ba   DA: 12 PA: 50 MOZ Rank: 74

Seminar "Upravljanje Rizicima: Teorija i Praksa" u

 • Zagrebačka 50/IV 71000 Sarajevo
 • 111 Town Square Place, 14th Floor 07310 New Jersey
 • Al Masaood Building Maktoum Road, Deira P.O.Box: 14143 Dubai
 • 2130 Fulton Street CA 94117-1080 San Francisco

Akta.ba   DA: 11 PA: 50 MOZ Rank: 74

Pripreme bankara u BiH za EU regulatorni okvir Profitiraj.ba

 • Pripreme bankara u BiH za EU regulatorni okvir
 • Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) jučer je u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom Deloitte, uspješno organizovalo seminar o temi ‘Minimalni zahtjevi za regulatorni kapital i prihvatljive obaveze za bankarski sektor u BiH

Profitiraj.ba   DA: 17 PA: 48 MOZ Rank: 79

Udruženje risk menadžera BiH postalo punopravni član GARP

 • Globalna asocijacija profesionalaca za rizik (eng
 • Global Association of Risk Professionals – GARP) je dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini i Udruženju profesionalnih rizik menadžera (UPRMBiH) iskoristila za definisanje realizacije Ugovora o saradnji međusobno potpisanog u aprilu 2014 .g.

Akta.ba   DA: 11 PA: 50 MOZ Rank: 76

Centralna banka Bosne i Hercegovine

 • godine u Sarajevu, u saradnji s Ernst & Young Beograd, Srbija, održalo jednodnevni specijalistički seminar o temi „Planovi oporavka“ u skladu s najnovijim zahtjevima i propisima Evropske unije, uz učešće

Cbbh.ba   DA: 11 PA: 24 MOZ Rank: 51

BiH /Seminar: Proces supervizorske procjene u skladu sa

 • Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je 19
 • novembra, 2018 godine u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko – konsultantskom kompanijom Ernst & Young Beograd doo i Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu (EFSE) uspješno održalo seminar na temu „Proces supervizorske procjene (eng
 • Supervisory Review and Evaluation Process - SREP)” u skladu sa …

Radiosarajevo.ba   DA: 16 PA: 50 MOZ Rank: 83

Održan seminar o temi minimalnih zahtjeva za regulatorni

 • Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom Deloitte d.o.o
 • Sarajevo uspješno je organizovalo seminar na temu „Minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obaveze za bankarski sektor u BiH” kako bi se podijelila iskustva i naučene lekcije iz Evropske unije o aktuelnim zahtjevima za regulatorni

Business-magazine.ba   DA: 20 PA: 50 MOZ Rank: 88

April 2016 – Scams

 • Phishing Scam – 04/19/16 – Upgrade to New Outlook WebApp 2.1
 • Posted on April 21, 2016 by IT Help Desk
 • URL is inactive and blocked at the border
 • The URL is being blocked by Trend
 • From: Micro WebApp <[email protected]>
 • Subject: Upgrade to New Outlook WebApp 2.1.

Blogs.k-state.edu   DA: 17 PA: 15 MOZ Rank: 51

Edukacija lokalnih risk profesionalaca u skladu s novim i

 • Edukacija lokalnih risk profesionalaca u skladu s novim i aktuelnim EU standardima i praksama
 • Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je u saradnji s revizorsko - konsultantskom kompanijom "Ernst & Young" Sarajevo (EY) uspješno održalo prezentaciju na temu "Provjera kvaliteta aktive" u

Avaz.ba   DA: 7 PA: 50 MOZ Rank: 77

BHPA je 09.04.2021. godine promovisalo prvu generaciju

 • član Upravnog odbora Udruženja banaka u Bosni i Hercegovini i Udruženja profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH), generalna direktorica u Addiko Banci BH
 • G-din Denis Hasanić, član Upravnog odbora UPRMBiH i BHPA, član uprave za rizike i finansije u NLB Banci Sarajevo

Bhpa.ba   DA: 7 PA: 50 MOZ Rank: 78

UPRMBiH: Održan seminar o implementaciji novog

 • UPRMBiH: Održan seminar o implementaciji novog regulatornog okvira
 • Seminaru je prisustvovalo više od 15 učesnika uključujući predstavnike lokalnih osiguravajućih društava i regulatora za nadzor osiguranja u Bosni i Hercegovini
 • Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači kompanije Deloitte sa

Privrednastampa.ba   DA: 18 PA: 50 MOZ Rank: 90

eKapija BiH prva u regionu dobija program certifikacije

 • Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) i Globalna asocijacija risk profesionalaca iz SAD-a (GARP) su potpisali Ugovor o saradnji na programu certifikacije u oblasti risk menadžmenta

Ba.ekapija.com   DA: 14 PA: 50 MOZ Rank: 87

Pravne i ekonomske vijesti na dan 07.12.2016.

 • Ovim je UPRMBiH postalo jedan od samo 40 partnera GARP-a na svjetskom nivou, a BiH prva i jedina zemlja u regionu u kojoj će rizik menadžeri moći dobiti stručnu certifikaciju vodeće svjetske organizacije iz ove oblasti
 • ROK ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA U BANJALUCI ISTIČE 31

Paragraf.ba   DA: 15 PA: 25 MOZ Rank: 64

BHPA promoted the first generation of internationally

 • the President of the Association of Professional Risk Managers in B&H (UPRMBiH), Director of Credit Risk Management Department of the Raiffeisen Bank B&H
 • Sanela Pašić, a Member of the Board of Directors of the Association of Banks of B&H (UBBiH) and UPRMBiH, Chief Executive Officer at Addiko Bank B&H

Bhpa.ba   DA: 7 PA: 50 MOZ Rank: 82

BIH PRVA U REGIONU DOBIJA PROGRAM CERTIFIKACIJE RIZIK

 • Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) i Globalna asocijacija risk profesionalaca iz SAD-a (GARP) su potpisali Ugovor o saradnji na programu certifikacije u oblasti risk menadžmenta
 • Ovim je UPRMBiH postalo jedan od samo 40 partnera GARP-a na svjetskom nivou, a BiH prva i jedina zemlja u regionu u kojoj će rizik menadžeri moći dobiti stručnu

Paragraf.ba   DA: 15 PA: 46 MOZ Rank: 87

Softić: “Tema kreditiranja srednjih i malih preduzeća

Posljednji cilj je realizovan na vrlo konkretan način – panel diskusije i radionice su rezultirale nizom zaključaka koje će UPRMBiH staviti na raspolaganje svim relevantnim institucijama, ali i primjenjivim operativnim smjernicama koje će poslužiti unapređenju praksi risk struke u bankarskoj zajednici.

Haber.ba   DA: 12 PA: 50 MOZ Rank: 89

Održan seminar na temu novih EU zahtjeva

 • Udruženje profesionalnih rizik menadžera BiH održalo seminar na temu novih EU zahtjeva i propisa finansijskog izvještavanja te primjene novog regulatornog okvira za bankarski sektor
 • Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je u saradnji sa Globalnom

Ubbih.ba   DA: 8 PA: 50 MOZ Rank: 86

“MMF je spreman pregovarati sa vlastima čim se formira

U organizaciji Udruženja profesionalnih rizik menadžera BiH (UPRMBiH) u Swisshotel Sarajevo održana je Druga regionalna konferencija iz oblasti upravljanja rizicima gdje su renomirani međunarodni i domaći stručnjaci iz finansijskog sektora, kao i donosioci odluka iz oblasti bankarstva diskutovali o najaktuelnijim ekonomskim temama.

Haber.ba   DA: 12 PA: 50 MOZ Rank: 91

Sarajevo domaćin Regionalne konferencije o upravljanju

 • Rizik menadžeri razgovarali o uticaju novog regulatornog okvira na bankarstvo Sarajevo, 02
 • – Član uprave Sparkasse bank dd BiH, Amir Softić, otvorio je prvu Regionalnu konferenciju o upravljanju rizicima koja je danas održana u Sarajevu
 • Preko 150 eksperata je kroz prezentacije, panel diskusije, te radne sesije govorilo o ideji nove E

Sparkasse.ba   DA: 16 PA: 50 MOZ Rank: 96

Seminar o novim EU zahtjevima i procjenama banaka i

 • Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je 19 novembar, 2018 godine u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko – konsultantskom kompanijom Ernst & Young Beograd doo i Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu (EFSE) uspješno održalo seminar na temu „Proces supervizorske procjene (eng
 • Supervisory Review and Evaluation Process – SREP)” u …

Fokus.ba   DA: 12 PA: 50 MOZ Rank: 93

Faktor Faktor.ba

Predsjednik UPRMBiH i član Uprave Sparkasse bank BiH Amir Softić je kazao Feni da su vrlo zadovoljni brojem učesnika i radom konferencije koja je bila prilika da se sagleda cjelokupan sektor, kao i izazovi i problemi sa kojima se susreću u samom procesu usklađivanja sa evropskim direktivama i uredbama.

Faktor.ba   DA: 9 PA: 50 MOZ Rank: 91

Softić: Banke mogu pružiti dostatnu kreditnu ponudu i

Bankarski sektor BiH je kapitaliziran i dovoljno likvidan, dakle dovoljno stabilan da može omogućiti onaj nivo kreditne ponude koju realni sektor treba u jednom novom investicionom ciklusu koji je neophodan za ovu zemlju, zaključeno je na Drugoj regional

Startbih.ba   DA: 11 PA: 50 MOZ Rank: 94

FIA kreirala i razvija resurse za kvalitetno poslovno

Business intelligence je strateški menadžerski resurs koji privatnom, javnom i nevladinom sektoru može omogućiti kvalitetno odlučivanje i prilagođavanje, te efikasno funkcionisanje na tržištu – istaknuto je danas tokom online panel diskusije koju je …

Biznis.ba   DA: 9 PA: 50 MOZ Rank: 93

Kreditni rejting zemlje i stabilan bankarski sektor

 • TweetEmail TweetEmailU organizaciji Udruženja profesionalnih rizik menadžera BiH (UPRMBiH) u Swissotel Sarajevo održana je Druga regionalna konferencija iz oblasti upravljanja rizicima gdje su renomirani međunarodni i domaći stručnjaci iz finansijskog sektora, kao i donosioci odluka iz oblasti bankarstva diskutovali o najaktuelnijim ekonomskim temama
 • Konkretno, konferencija je imala …

Poslovnenovine.ba   DA: 17 PA: 50 MOZ Rank: 15

Održan Seminar Basel II/Basel III & Rejting

 • UBBIH je u saradnji sa Udruženjem profesionalnih risk menadžera u BiH (UPRMBiH) organiziralo seminar na temu Basel II/Basel III & Rejting
 • Radi se o prvom seminaru ovakve vrste koji se organizira uz pomoć domaćih eksperata i predstavlja početak realizacije Memoranduma o razumijevanju i saradnji između UBBiH i UPRMBiH.

Ubbih.ba   DA: 8 PA: 50 MOZ Rank: 94

Jewell: Bh. vlasti moraju provesti reforme da bi dobile

 • vlasti moraju provesti reforme da bi dobile novac
 • MMF i drugi međunarodni kreditori imaju povjerenje da će njihovi krediti biti otplaćeni, kaže Andrew Jewell (UPRMBiH)

Balkans.aljazeera.net   DA: 21 PA: 50 MOZ Rank: 13

FIA kreirala i razvija resurse za kvalitetno poslovno

 • FIA kreirala i razvija resurse za kvalitetno poslovno odlučivanje
 • Business intelligence je strateški menadžerski resurs koji privatnom, javnom i nevladinom sektoru može omogućiti kvalitetno odlučivanje i prilagođavanje, te efikasno funkcionisanje na tržištu - istaknuto je danas tokom online panel diskusije koju je

Startbih.ba   DA: 11 PA: 50 MOZ Rank: 99

FIA organizira panel diskusiju o savremenim proizvodima za

 • Finansijsko-informatička agencija (FIA) generisala je niz višenamjenskih i savremenih proizvoda u segmentu Business Intelligence za privatni, javni i nevladin sektor o čemu će među ostalim biti riječi u srijedu, 18
 • novembra u periodu od 11 do 12.30 sati na online (Zoom) panel diskusiji pod nazivom „FIA – Vaš izvor poslovnih informacija i partner za donošenje poslovnih odluka“.

Interze.com   DA: 11 PA: 50 MOZ Rank: 100

Domain Expiry Date Updated

Expiry DateExpiry DateDomain ProviderHosting Provider
Delitefulboutique.com1 year, 116 days leftGoDaddy.com, LLCCloudflare, Inc.
Millersgroundcover.com 93 days leftGoDaddy.com, LLCACENET, INC.
Dnr-board.com 120 days leftREGISTRAR OF DOMAIN NAMES REG.RU LLCDomain Name Services
Brovermanlaw.com 144 days leftNetwork Solutions, LLCComputer Techniques, Inc.
C3network.com 159 days leftGoDaddy.com, LLCGoDaddy.com, LLC
Cargowayslogistics.net1 year, 31 days leftNetwork Solutions, LLCWeb.com, Inc.
Cinderellanutrition.com 222 days leftInternet Domain Service BS CorpHostwinds LLC.
Artofrecordproduction.com 72 days leftNetistrar LimitedDomain Name Services
Globalkia.com 297 days leftGoDaddy.com, LLCAmazon Technologies Inc.
Rstech.ca 142 days leftTucows.com Co.IHNetworks, LLC

<< See All >>

.COM - 10,595,200+   .ORG - 1,117,549+   .EDU - 123,500+   .NET - 792,945+   .GOV - 30,232+   .US - 84,439+   .CA - 122,904+   .DE - 220,061+   .UK - 272,390+   .IT - 108,882+   .AU - 152,812+   .CO - 51,739+   .BIZ - 59,081+   .IO - 32,494+   .NL - 99,647+   .SG - 19,713+   .INFO - 81,589+   .IE - 26,934+   .ME - 25,076+   .FR - 98,576+   .EU - 61,372+   .RU - 165,043+   .PH - 9,511+   .INT - 1,166+   .IN - 87,021+   .ES - 38,035+   .CZ - 71,869+   .VN - 48,920+   .TV - 14,250+   .SITE - 9,829+   .RO - 37,484+   .PL - 44,520+   .PK - 10,373+   .MOBI - 4,464+   .LK - 5,507+   .CN - 66,137+   .CH - 66,914+   .AT - 31,992+  

Email Address Search | IP Address Blacklist Check | Hosting Providers | Domain Providers | Website Error Checker

© 2018 Site-Stats.org. All rights reserved. Email: [email protected]